บริการประกอบตัวถัง

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เราจึงสามารถแนะนำท่านลูกค้าได้ถึงตัวถังที่ดีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  สามารถใช้งานได้ยาวนาน รวมไปถึงว่าอู่ไหนเหมาะสมกับงานที่ท่านจะใช้

รถกระบะเหล็กพร้อมคอก (STEEL CARGO)

ลักษณะการใช้งาน

รถกระบะเหล็กพร้อมคอกหรือที่เรียกกันว่า กระบะเหล็ก หรือ คอกเกษตร แล้วแต่ลักษณะการใช้งาน นิยมในธุรกิจขนส่งภายในประเทศ ใช้งานได้หลายรูปแบบของธุรกิจ เช่น

ขนส่งสินค้าการเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น ข้าว, ข้าวโพด, อ้อย, มันสำปะหลัง, ข้าวเปลือก, ปาล์ม และสินค้าการเกษตรอื่นๆ

ธุรกิจงานก่อสร้าง ก็เป็นที่นิยม เช่น บรรทุกหิน, ดิน, ทราย หรือวัสดุก่อสร้างต่างๆ

สนใจ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานใหญ่ :

02-182-9999

ฝ่ายขาย

สาขาบางนา กม.14

:

สาขาวิภาวดี

:

สาขาบางบัวทอง

:

สาขาพระราม 2

:

สาขาราชบุรี

:

สาขาเชียงใหม่

:

สาขาชลบุรี

:

ศูนย์บริการ

สาขาบางนา กม.14

:

สาขาวิภาวดี

:

สาขาบางบัวทอง

:

สาขาพระราม 2

:

สาขาราชบุรี

:

สาขาเชียงใหม่

:

สาขาชลบุรี

: