วิสัยทัศน์

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด
ยึดหลักการให้บริการโดยการน้อบน้อม รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง บุคลากรทุกคนล้วนยึดถือตามหลักการนี้อย่างเคร่งครัด
ทำให้บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด ยึดหลักการให้บริการโดยการน้อบน้อม รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง บุคลากรทุกคนล้วนยึดถือตามหลักการนี้อย่างเตร่งครัด ทำให้บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก

การเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์

การสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลูกค้า

การมีผลตอบแทนการลงทุนที่ดี

การมีบุคลากรที่มีคุณภาพ

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จํากัด บริหารงานโดยครอบครัวเพชราภิรัชต์ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการประกอบธุรกิจร้านจัดจําหน่ายยาและเวชภัณฑ์ ในตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรี
โดยใช้ชื่อว่าก๊วยหมงกี่ที่ดําเนินกิจการมาอย่างยาวนานกว่า 1 ศตวรรษ จนเป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือมาอย่างต่อเนื่อง

ภายต่อมาในปี พ.ศ. 2520 คุณพิชัย และ คุณจําเนียร เพชราภิรัชต์ ได้เห็นโอกาสของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้รถบรรทุกในการขนส่งสินค้าต่างๆ กันมากขึ้น จึงได้คิดริเริ่มขยับขยายธุรกิจใหม่เข้าสู่ธุรกิจรถบรรทุกและได้รับ
แต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่ายรถบรรทุกฮีโน่อย่างเป็นทางการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วนจํากัด ชัยรัชการ (ก๊วยหมงกี่)

ด้วยความมุ่งมั่นทั้งไม่หยุดพัฒนาจึงทําให้ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชัยรัชการ (ก๊วยหมงกี่) มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2535 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชัยรัชการ (ก๊วยหมงกี่) ก็ได้เปลี่ยนชื่อทะเบียนการค้าเป็น บริษัท ชัยรัชการ จํากัด มีเขตการขายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

ทั้งนี้ด้วยการมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของคุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ จึงได้ขยายฐานธุรกิจมายัง
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพิ่มเติมในนาม บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จํากัด มีสาขาแรกที่บริเวณถนนวิภาวดี-รังสิต

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จํากัด ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทน
จําหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ ได้ยึดหลักการบริหารและดําเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม พร้อมสนับสนุนธุรกิจคู่ค้าในการจัดสรรรถบรรทุกที่ตอบโจทย์ตรงความต้องการใช้งาน ทําให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขว้างและได้รับความไว้ใจจากลูกค้าเสมอมา

ปัจจุบัน บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จํากัด มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่ ถนนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านบางนา-ตราด จังหวัด สมุทรปราการ และมีสาขาในการบริการครอบคลุมทั่วกรุงเทพและปริมณฑลถึง 5 สาขา ได้แก่ สาขาบางนา สาขาบางบัวทอง สาขาพระราม 2 สาขาวิภาวดี และสาขาเมืองทองธานี นอกจากนั้นยังมีสาขาในภูมิภาค อีก 3 สาขา ได้แก่ สาขาเชียงใหม่ สาขาราชบุรี และสาขาชลบุรี ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีและความเชี่ยวชาญด้าน
รถบรรทุก เราพร้อมที่จะดูแลและบริการลูกค้าทุกท่านอย่างที่ไม่มีที่ไหนเหมือนเพราะ
“ชัยรัชการบริการด้วยใจที่ไม่ธรรมดา”

รางวัล

จากความทุ่มเทอย่างจริงจังของผู้บริการและพนักงานทุกระดับ
บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด จึงเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
และได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์ แก่สาธารณชนมากมาย

จากความทุ่มเทอย่างจริงจังของผู้บริการและพนักงานทุกระดับ บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด จึงเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์ แก่สาธารณชนมากมาย

สำนักงานใหญ่ :

02-182-9999

ฝ่ายขาย

สาขาบางนา กม.14

:

สาขาวิภาวดี

:

สาขาบางบัวทอง

:

สาขาพระราม 2

:

สาขาราชบุรี

:

สาขาเชียงใหม่

:

สาขาชลบุรี

:

ศูนย์บริการ

สาขาบางนา กม.14

:

สาขาวิภาวดี

:

สาขาบางบัวทอง

:

สาขาพระราม 2

:

สาขาราชบุรี

:

สาขาเชียงใหม่

:

สาขาชลบุรี

: