วิสัยทัศน์

การเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์

การสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลูกค้า

การมีผลตอบแทนการลงทุนที่ดี

การมีบุคลากรที่มีคุณภาพ

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จํากัด บริหารงานโดยครอบครัวเพชราภิรัชต์ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการประกอบธุรกิจร้านจัดจําหน่ายยาและเวชภัณฑ์ ในตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรี
โดยใช้ชื่อว่าก๊วยหมงกี่ที่ดําเนินกิจการมาอย่างยาวนานกว่า 1 ศตวรรษ จนเป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อถือมาอย่างต่อเนื่อง

ภายต่อมาในปี พ.ศ. 2520 คุณพิชัย และ คุณจําเนียร เพชราภิรัชต์ ได้เห็นโอกาสของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้รถบรรทุกในการขนส่งสินค้าต่างๆ กันมากขึ้น จึงได้คิดริเริ่มขยับขยายธุรกิจใหม่เข้าสู่ธุรกิจรถบรรทุกและได้รับ
แต่งตั้งเป็นตัวแทนจําหน่ายรถบรรทุกฮีโน่อย่างเป็นทางการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วนจํากัด ชัยรัชการ (ก๊วยหมงกี่)

ด้วยความมุ่งมั่นทั้งไม่หยุดพัฒนาจึงทําให้ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชัยรัชการ (ก๊วยหมงกี่) มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 2535 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ชัยรัชการ (ก๊วยหมงกี่) ก็ได้เปลี่ยนชื่อทะเบียนการค้าเป็น บริษัท ชัยรัชการ จํากัด มีเขตการขายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

ทั้งนี้ด้วยการมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของคุณสุมิตร เพชราภิรัชต์ จึงได้ขยายฐานธุรกิจมายัง
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพิ่มเติมในนาม บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จํากัด มีสาขาแรกที่บริเวณถนนวิภาวดี-รังสิต

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จํากัด ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทน
จําหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ ได้ยึดหลักการบริหารและดําเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม พร้อมสนับสนุนธุรกิจคู่ค้าในการจัดสรรรถบรรทุกที่ตอบโจทย์ตรงความต้องการใช้งาน ทําให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขว้างและได้รับความไว้ใจจากลูกค้าเสมอมา

ปัจจุบัน บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จํากัด มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่ ถนนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้านบางนา-ตราด จังหวัด สมุทรปราการ และมีสาขาในการบริการครอบคลุมทั่วกรุงเทพและปริมณฑลถึง 5 สาขา ได้แก่ สาขาบางนา สาขาบางบัวทอง สาขาพระราม 2 สาขาวิภาวดี และสาขาเมืองทองธานี นอกจากนั้นยังมีสาขาในภูมิภาค อีก 3 สาขา ได้แก่ สาขาเชียงใหม่ สาขาราชบุรี และสาขาชลบุรี ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีและความเชี่ยวชาญด้าน
รถบรรทุก เราพร้อมที่จะดูแลและบริการลูกค้าทุกท่านอย่างที่ไม่มีที่ไหนเหมือนเพราะ
“ชัยรัชการบริการด้วยใจที่ไม่ธรรมดา”

รางวัล

สำนักงานใหญ่ :

02-182-9999

ฝ่ายขาย

สาขาบางนา กม.14

:

สาขาวิภาวดี

:

สาขาบางบัวทอง

:

สาขาพระราม 2

:

สาขาราชบุรี

:

สาขาเชียงใหม่

:

สาขาชลบุรี

:

ศูนย์บริการ

สาขาบางนา กม.14

:

สาขาวิภาวดี

:

สาขาบางบัวทอง

:

สาขาพระราม 2

:

สาขาราชบุรี

:

สาขาเชียงใหม่

:

สาขาชลบุรี

: